aktualności

HISTORIA

123456Bez tytułu.jpg

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych – w chwili obecnej skupia ponad 50 organizacji samopomocowych.

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych pod tą nazwą istnieje od 1994 roku, ale jego korzenie sięgają do roku 1993. W tym właśnie roku powstała Łódzka Rada Osób Niepełnosprawnych – jako organizacja zrzeszająca i reprezentująca interesy niepełnosprawnych (pierwotnie tworzyło ją 8 stowarzyszeń; po roku działania było ich ok. 20). W lipcu 1994 roku Rada przekształciła się w Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który uzyskał osobowość prawną.

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych integruje lokalne środowiska osób niepełnosprawnych, przeciwdziała dyskryminacji tych osób oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w stosunku do członków stowarzyszeń.

Sejmik czynnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Ponadto istotne są działania wydawnicze, które realizuje od lat (również we współpracy z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych).

Działalność Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pomaga środowisku osób niepełnosprawnych w realizacji tworzenia odpowiednich warunków do aktywnego życia społecznego i zawodowego, a władzom miasta zapewnia pełniejszą informację i łatwiejszą pracę na rzecz miasta i społeczeństwa, częścią którego są również osoby niepełnosprawne.


Udostępnij: