aktualności

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi

12094801_951513321553546_7685269726258338070_o.jpg
12094801_951513321553546_7685269726258338070_o.jpg

Zarząd Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych ma ogromną przyjemność przekazać wyrazy uznania i serdeczne gratulacje dla Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi oraz wszystkich Członków Stowarzyszenia z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Państwa organizacji. Nadrzędnym celem działalności Państwa Stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia, samorealizacji i wyrównywania szans osób z zespołem Downa w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. Tego typu działania są niezwykle istotne, tym bardziej cieszy fakt, że od 25 lat osoby z zespołem Downa jak i ich rodziny mogą znaleźć profesjonalne wsparcie nie będąc pozostawieni samymi sobie.     

Udostępnij: