aktualności

Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

logo ŁSON.jpg

BEZPŁATNE wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
zamieszkałych
na terenie województwa łódzkiego oraz dla osób z ich otoczenia

Na mocy porozumienia Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz Karkonowskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych od czerwca 2016 roku działa Międzyregionalne Centrum Pomocy i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, współfinansowane ze środków PFRON, które oferuje osobom posiadającym orzeczenia, ich rodzinom, opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społeczno - zawodowej bezpłatne:

  • porady i informacje w zakresie problematyki społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  • porady prawnika
  • porady psychologa/doradcy zawodowego - porady doradcy - konsultanta

Porady udzielane są przez doradców:

  • osobiście,
  • telefonicznie (575 523 015)
  • przez internet (e-mail: infolodz@kson.pl)

Godziny otwarcia:
Zapraszamy do kontaktu w siedzibie ŁSON na ulicy Sienkiewicza 3/5 p. 025
codziennie w godzinach 10:30-15:30
oraz do kontaktu ze specjalistami:

psycholog/doradca zawodowy:
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 575 523 015
wtorek: 16:00-19:00
czwartek: 16:00-19:00
dyżur telefoniczny nr tel.: 881 439 279: wtorek, czwartek: 19:00-20:00

prawnik:
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 575 523 015
piątek: 10:00-16:00
dyżur telefoniczny nr tel.: 881 439 282: czwartek: 14:00-19:00

doradca życiowy:
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 575 523 015


Kontakt:
Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3/5
pokój 025
90-113 Łódź
tel. 575 523 015
e-mail: infolodz@kson.pl


Udostępnij: